FAQs Complain Problems

News & Events

biwidh

सुनवल नगर कार्यपालिकाको पदाधिकारीहरुको सम्पर्क विवरण

S.N. नाम पद मोबाइल
1 भीमबहादुर थापा क्षेत्री नगर प्रमुख 9857021658
2 दधिराम अर्याल उप प्रमुख 9857045561
3 बिन प्रसाद बुढाथोकी वडा अध्यक्ष वडा न. १ 9807443507
4 राजेन्द्र यादव वडा अध्यक्ष वडा न. २ 9847064848
5 कर्ण बहादुर सेन वडा अध्यक्ष वडा न. ३ 9847209946
6

Pages