FAQs Complain Problems

वडा न. १३

कृष्‍ण प्रसाद पौडेल वगाले वडा अध्यक्ष  9847287481
गौ माया गुरुङ्ग वडा सदस्य  9843892756
हुमा कुमारी वि.क. वडा सदस्य  9800793442
खेम राज ढुङ्गाना वडा सदस्य  9857046407
तुलसी चौधरी वडा सदस्य  9867318290
Undefined
Ward Contact Number: 
9847287481
Weight: 
12