FAQs Complain Problems

News and Notices

क्र. स. विवरण मिति
651

२०७५/४/३० कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सुचनाको जानकारी सम्बन्धमा

2018-08-15
652

कृषि, भुमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालय, मोहियानी समस्या समाधान इकाईको सूचना

2018-08-14
653

करार सेवामा आर्किटेक्ट, सव इन्जिनियर र नगर प्रहरी कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धमा

2018-08-01
654

नदिजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित सम्बन्धमा म्याद थप गरिएको बारे जरुरि सूचना

2018-08-01
655

सामाजिक सुरक्षा दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

2018-07-18
656

बोलपत्र बढाबढ सम्बन्धि ७ दिने सूचना (मिति २०७५/४/१)

2018-07-18
657

नदिजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित सम्बन्धमा जरुरि सूचना

2018-07-10
658

ठेक्का लगाउने मिति थप गरिएको बारे सूचना

2018-07-04
659

करार सेवाको अनमी, कार्यालय सहयोगी र स्वीपर पदको लिखित तथा अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन भएको सूचना

2018-07-03
660

बोलपत्र बढाबढ सम्बन्धि १५ दिने सूचना

2018-06-29

Pages