FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण मिति
1

सेक्युरिटी गार्ड तालिम सम्बन्धि सूचना

2023-06-08
2

चालु आ.व. को योजना भुक्तानी तथा खाता बन्द सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

2023-06-01
3

दोस्रो पटक ठेक्का आव्हान सम्बन्धमा २०८०/२/१३

2023-05-28
4

कारवाही सम्बन्धी सूचना

2023-05-17
5

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आवहान २०८०/२/३

2023-05-17
6

गैर सरकारी संस्थाहरुले आगामी आ.व. ८०/८१ को लागि बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

2023-05-16
7

सहकारी एकीकरणको प्रस्तावमा सरोकार, गुनासो वा उजुरी निवेदन आव्हान गरिएको सूचना

2023-05-16
8

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना तथा निवेदनको नमुना

2023-05-09
9

बोलपत्र आव्हानको सूचना - २०८०-१-२६ (बुटवल टुडे)

2023-05-09
10

धान पकेट विकास कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

2023-05-04

Pages