FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण मिति
1

सुनवल नगरपालिकाको आ.ब. २०८०।८१ को स्वीकृत बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

2023-09-22
2

परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा - मिति:२०८०/०५/२२

2023-09-08
3

परीक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

2023-09-05
4

करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

2023-09-04
5

सुनवल नगर स्वीकृत दररेट २०८०-०८१

2023-08-29
6

मिति २०८०/४/५ को सुनवल नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

2023-08-23
7

सेवा प्रवाहबारे जरुरी सूचना

2023-08-16
8

सेवा करारमा LAB ASSISTANT पदमा कर्मचारी पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना मिति :२०८०/०४/३० ( संसोधित सूचना )

2023-08-15
9

सेवा करारमा LAB ASSISTANT पदमा कर्मचारी पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना मिति :२०८०/०४/२९

2023-08-14
10

विद्यालय बिदा सम्बन्धी जरुरी सूचना

2023-08-07

Pages