FAQs Complain Problems

News and Notices

क्र. स. विवरण मिति
1

राजश्व शाखाको सूचना मिति: ८१/४/१०

2024-07-25
2

व्यवसाय नवीकरण सम्बन्धमा / मिति :२०८१/०४/१०

2024-07-25
3

उपचार खर्चको लागि नामावली नवीकरण सम्बन्धी सूचना स्वास्थ्य शाखा : २०८१/०४/०९

2024-07-24
4

एम.सि.ए.नेपालको लागि जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिबाट स्वीकृत गरिएको मुआब्जाको दर

2024-07-23
5

छुट सम्बन्धि जरुरी सूचना मिति : ०८१/४/६

2024-07-22
6

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी सूचना

2024-07-21
7

सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

2024-07-19
8

राजश्व संकलन कार्य बन्द रहने सम्बन्धमा

2024-07-14
9

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नामावली नविकरण सम्बन्धी सूचना

2024-07-14
10

करारमा इन्जिनियर नियुक्ति सम्बन्धि सूचना

2024-07-14

Pages