FAQs Complain Problems

वडा न. १०

दिल बहादुर थापा वडा अध्यक्ष  9867044745
गीता देवी बस्याल वडा सदस्य  9866696276
गिता मिजार रोकाहा वडा सदस्य  9864440994
मोहन बहादुर बुढाथोकी वडा सदस्य  9847060009
राज कुमार वि. क. वडा सदस्य  9847267340
Undefined
Ward Contact Number: 
9867044745
Weight: 
9