FAQs Complain Problems

News and Notices

क्र. स. विवरण मिति
11

सेवा करारको परीक्षा सम्बन्धी सूचना

2024-03-27
12

नदिजन्य पदार्थको लिलाम बिक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान सूचना

2024-03-24
13

नदिजन्य पदार्थको लिलाम बिक्री सम्बन्धमा सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान

2024-03-22
14

नदिजन्य पदार्थको लिलाम बिक्री सम्बन्धमा सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान

2024-03-22
15

नापी टोली नं. २ बाट जारी भएको सूचना

2024-03-21
16

सात दिने आशय पत्र २०८०/१२/०८

2024-03-21
17

नदिजन्य पदार्थ लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना

2024-03-17
18

ई बिड आव्हान २०८०-१२-२

2024-03-15
19

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना मिति:२०८०/१२/०१

2024-03-14
20

नदिजन्य पदार्थको बिक्रिको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा खोला ठेक्का २०८०/१२/१

2024-03-14

Pages