FAQs Complain Problems

News & Events

News and Notices

क्र. स. विवरण मिति
21

कोभिड १९ विरुद्धको जेन्सन खोप कार्यक्रम सन्चालन सम्बन्धमा

2021-08-03
22

आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

2021-08-03
23

सूचीदर्ता गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रथम पटक प्रकाशित २०७८/०४/१९

2021-08-03
24

अन्तरवार्ता तथा सूचीकरण समितीको जरुरी सूचना

2021-08-02
25

सडक कालोपत्रे मर्मत ठेक्का आव्हानको सूचना

2021-07-31
26

कोविड १९ विरुद्धको जोन्सन खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा जरुरी सूचना

2021-07-30
27

कार्यालय सहयोगी पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

2021-07-28
28

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

2021-07-20
29

अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धमा

2021-07-20
30

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धि #सहकारी

2021-07-19

Pages