FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

क्र. स. विवरण मिति
81

तालिम सम्बन्धी सूचना

2021-03-17
82

घर नक्शा सम्बन्धी जरूरी सूचना

2021-03-17
83

सेवा करार लिने सम्बन्धी परिक्षाको मिति र समय तोकिएको सम्बन्धि सूचना

2021-03-17
84

बेसारको बीउ वितरण सम्बन्धी सूचना ! मिति ०७७/१२/०१

2021-03-14
85

नगर स्थापना दिवस सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

2021-03-09
86

सहकारी एकीकरणको प्रस्तावमा सरोकार , गुनासो वा उजुरीको निवेदन आव्हान गरिएको सम्बन्धमा

2021-03-06
87

श्री सुनवल नगरपालिका स्थित सम्पुर्ण विद्यालयहरुलाई सूचना

2021-03-05
88

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना

2021-03-03
89

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

2021-03-01
90

बोलपत्रमा BOQ को आईटम प्रष्ट पारिएको बारे

2021-02-28

Pages