FAQs Complain Problems

सुनवल नगरपालिका वडा न ११ मा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रथम चरणको जग्गाको निस्सा वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ