FAQs Complain Problems

सुनवल नगरपालिका नगर कार्यपालिका ( कार्य विभाजन ) नियमावली २०७४ तथा नगर कार्यपालिका ( कार्य सम्पादन ) नियमावली २०७४ तथा नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४